Kroužek pro děti v mateřských školách

Děti se v našem kroužku Bumtarata neučí noty, ani hudební teorii, tu se budou učit ve škole v hudební výchově. My dětem chceme umožnit setkání s rytmem a prožívání rytmu. Kroužek je koncipován jako výchovně zážitkový program. Chceme aby si děti lekci užili, přinesla jim hlavně radost, aby neměli pocit, že se ,,musí“ něco nutně naučit. Během roku se samozřejmě i nějaké konkrétní rytmy s dětmi naučíme, ale jsou nenásilně začleněné do her, tak že se je děti naučí aniž by měli pocit, že se museli něco učit. Je to stejné jako z řečí. Učíme se jí díky různým říkankám a skrze to že si s námi maminky hrají.

Kroužek je vhodný pro

 • Skupinu předškolních dětí – děti od čtyř do šesti let (případně i pro děti jež mají odklad)
 •  Kroužek děláme i pro skupinu menších dětí – děti okolo tří let – program je časově kratší a učíme se jednodušší rytmy, jinak je program stejný.

Zaměření kroužku

Kroužek Bumtarata je zaměřen na rozvíjení rytmického cítění u dětí. Rytmické cítění mají děti přirozené a dokáží na rytmus docela dobře reagovat, ale jako vše co člověk dál nerozvíjí i rytmické cítění bez možnosti setkávání se s rytmem upadá v zapomnění. Cílem našeho kroužku je tedy objevovat rytmus v našem životě a prohlubovat jeho vnímání. Děti nejlépe prožijí rytmus skrze pohyb a jemnou motoriku, proto v kroužku využíváme hru na tělo, pohybové hry a jednoduché rytmické tanečky. A abychom rytmus vnímali též v hudbě, hrajeme s dětmi na rytmické hudební nástroje, především africké bubny.

Náplň kroužku  a neb co u nás děti za tu hodinu zažijí

 • Lehká pohybová rozcvičení a protažení těla a jednoduché tanečky
 • Rytmická cvičení pro rozvoj v bubnování
 • Opakování rytmu, který jsme se naučili v minulé hodině
 • Improvizování a zkoušení variací tohoto rytmu
 • Když už rytmus poznáme dobře a umíme si s ním hrát, tak začneme další jednoduchý rytmus
 • Rozvíjen bude i prostor dětské fantazie , různými cvičeními a volnou hrou

Délka a vhodný čas kroužku

Kroužek trvá 30 až 45 minut, záleží na skupině dětí a dohodě. Starší děti se dokáží soustředit déle, zatímco menší děti ocení kratší program.

Kroužek je nejlepší zařadit do dne tak, aby děti byli odpočaté (přece jen je to kroužek aktivní)

 • jako odpolední zájmový kroužek (po odpoledním spánku a svačině)
 • nebo začlenit do ranních aktivit pro celou třídu

(Pokud se rozhodnete pro program v ranních hodinách pro celou třídu a ve třídě jsou i děti mladší čtyř let je možné program a délku přizpůsobit tak aby ho zvládli i menší děti a nebo menší děti po půl hodině odchází za paní učitelkou či už jen poslouchají starší děti a odpočívají při tom)

Co se děti v kroužku bubnování učí, co rozvíjí: 

 • Rozvíjení rytmu a smysl pro rytmus jednoduchou a zábavnou formou
 • Motoriku a ovládaní celého těla
 • Jemnou motoriku a koordinaci rukou (oběma rukama najednou a nebo střídavě)
 • Vyjadřování emocí a poznáváni emocí druhých okolo sebe
 • Získávají radostný vztah k hudbě
 • Práci ve skupině dětí a jejich vzájemné komunikace
 • Pomůže při překonání osamělosti a izolace, jsou součástí celku a každý jedinec je v něm důležitý
 • Vybudovává pozitivní radostné vztahy mezi dětmi a učitelem
 • Učí životnímu řádu a respektování pravidel a toho kdo skupinu vede
 • Probouzí hravost, tvořivost
 • Rozvíjeni kreativity a schopnost improvizace
 • Spolupráce s ostatními a trpělivosti vůči ostatním ve skupině
 • Posílí si sebevědomí a schopnost samostatně vystupovat
 • Propojení pravé a levé hemisvéry mozku
 • Rozvíjí schopnost lépe se učit řeč a vnímat rytmu ve slově

(chcete se dovědět víc o tom co a proč bubnování rozvíjí, přečtěte si více zde – Co rozvíjíme)