Kroužek bubnování pro děti na základních školách

Zaměření kroužku

Děti se v kroužku Bumtarata učí základům hry na africké bubny Djembe a basové bubny. Kroužek není zaměřen pouze na hru na bubny, ale především na rozvoj rytmického cítění. Je to kroužek především výchovně zážitkový. Není tedy hlavním cílem aby se děti naučili bezchybně bubnovat a ovládali dokonale notový zápis, ale aby měli možnost setkat se s rytmickými nástroji, vnímat rytmus a dokázat s ním pracovat (improvizovat, vytvářet svůj rytmus atd.). Děti se učí jednoduché rytmy pomocí her, hry na tělo, pohybových cvičení. Našim cílem je hlavně aby si děti kroužek užili v radosti. Je zde tedy i prostor pro jejich volnou tvorbu a různé dětské rytmické hry.

 Kroužek je vhodný pro:

 • Skupinu dětí od 7mi do 12ti let
 • Skupinu dětí od 13ti let a více

Délka a čas kroužku

Kroužek trvá 45 minut. Většinou probíhá v odpoledních hodinách jako zájmový kroužek.

Pokud o kroužek mají zájem všichni rodiče ve třídě a i učitelé by souhlasili, je možné kroužek zařadit v dopoledních hodinách v rámci např. Hudební Výchovy.

Co se děti během roku naučí

 • Rozvinou si metrické a rytmické cítění (vnímání tempa, dynamičnosti a pulzace těžkých a lehkých dob) a hudební představivost
 • Zvládnou si vytleskat rytmus písně (vnímání dlouhých a krátkých dob)
 • Naučí se jednoduché rytmy na Djembe a doprovodné rytmy na basové bubny.
 • Získají schopnost improvizace s rytmem
 • Spojení rytmu s fyzickým pocitem skrze pohyb tzv. fyzické vnímání hudby a vnímání emotivního působení hudby na člověka
 • Naučí se vnímat kvalitu tónu, jeho výšku, sílu – v závislosti na tom jak do bubnu uhodí a skrze toto i vnímání charakteru daného rytmu – rychlý, pomalý, těžkopádný či hravý
 • Naučí se správnému držení paliček a pevnému a rovnému držení těla
 • Naučí se uvolnit prsty a zápěstí a vzápětí je zase zpevnit – což zlepšuje jemnou motoriku
 • Procvičí si základní znalost rytmických hodnot (noty celé, půlové, čtvrťové atd.), kterou získali v hudební výchově (budou tak mít možnost teorii z hudební výchovy uvést do praxe)

Co náš kroužek rozvíjí

 • Jemnou motoriku a koordinaci rukou (oběma rukama najednou a nebo střídavě)
 • Dává prostor pro vyjadřování emocí a poznáváni emocí druhých okolo sebe
 • Spolupráce s ostatními a trpělivosti vůči ostatním ve skupině
 • Podporuje práci ve skupině dětí a jejich vzájemnou komunikaci
 • Pomůže při překonání osamělosti a izolace, děti jsou součástí celku a každý jedinec je v něm důležitý
 • Vybudovává pozitivní radostné vztahy mezi dětmi a učitelem a vztah k hudbě a rytmu
 • Učí životnímu řádu a respektování pravidel a toho kdo skupinu vede
 • Probouzí hravost, tvořivost, rozvíjí schopnost improvizace a kreativity
 • Děti si posílí sebevědomí a schopnost samostatně vystupovat
 • Propojení pravé a levé hemisvéry mozku
 • Rozvíjí intelekt, postřeh, kombinační schopnost a abstraktní myšlení

(pokud chcete vědět podrobně co a proč bubnování rozvíjí přečtěte si článek – co rozvíjíme)