Co rozvíjíme

Co nám bubnování přináší?

Bubnování má mnoho pozitivních účinků na lidské tělo i psychiku. Rytmus je totiž jakýmsi universálním jazykem, kterému jsme schopni všichni naslouchat. Proto se bubnování stává i jakousi terapií, či léčebným procesem pro děti, které jsou ve stresu, bojí se vyjádřit, vystupovat mezi lidmi, nebo se straní ostatním a mají pocit, že jim nikdo nerozumím. A nebo hra na dřevěný buben prostě jen uvolní tělo a vpustí do srdce radost a pohodu. Samotné bubnování rozvíjí člověka na mnoha úrovních.

Co se děti díky bubnováni učí, co rozvíjí: 

 • Rozvíjení rytmu a smysl pro rytmus jednoduchou a zábavnou formou
 • Motoriku a ovládaní celého těla
 • Vyjadřování emocí a poznáváni emocí druhých okolo sebe
 • Radostny vztah k hudbě
 • Práci ve skupině dětí a její  vzájemné komunikace
 • Pomůže při překonání osamělosti a izolace
 • Vybudovává pozitivní radostné vztahy mezi dětmi a učitelem
 • Učí životnímu řádu a respektování pravidel
 • Probouzí hravost, uvolňuje hněv a napětí
 • Relaxace a redukce stresu
 • Rozvíjeni  kreativity a improvizace
 • Společnému zážitku
 • Propojováni pravé a levé hemisféry mozku