Školky a školy

Co děláme – Naše projekty

„Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“

                                                                                                            Jiří Mahen

 

Jak už název stránek napovídá velkým pilířem muziky je rytmus. Vnímání rytmu a práce s ním je velmi důležitá pro další rozvoj v hudebním světě.  Jak se můžete dočíst v sekci o rytmu, je vnímání rytmu velmi důležité pro život i pro hudbu. Celý náš život je plný rytmů. Noc a den, ráno vsávat do školy či do práce, večer se vracet, každoročně se nám opakuje spousty mezníků, které s dětmi v přírodě tak rádi pozorujeme. Tyto záchytné body v koloběhu roku, dávají našemu životu rytmus, stejně jako takty v muzice. A když se obrátíme k nám samotným, tedy k našemu tělu, zjistíme, že i zde najdeme spousty ,,rytmů“, chůze, dýchání a tím nejzákladnějším rytmem je tlukot našeho srdce.

V našich kroužcích bubnování pro děti není až tak důležité perfektně se naučit ovládat hru na buben, jako spíš práce s rytmem, rozvíjení citu pro rytmus, improvizace s rytmem atd. Tím se kroužky otvírají i dětem, které nechtějí být velkými muzikanty. Pracujeme s rytmem i skrze pohyb a slovo. Při práci s dospělými potom už záleží na tom co chtějí, je zde možnost užít si spontánní bubnování a taktéž je možností učit se konkrétní rytmy ( a jelikož jsou to africké bubny, pracujeme pak převážně s rytmy a písněmy africkými) a ty procvičovat a zdokonalovat. Záleží co budete chtít.

Mnoho lidí má pocit, že nemá hudební sluch a smysl pro rytmus a tak se hře na hudební nástroje vyhýbá. A malé děti mají také často strach začít hrát na nějaký nástroj, zdá se jim těžké se na klavír, housle či flétnu naučit, říkají že jsou ještě malí a nedokážou si to všechno pamatovat. A to je právě to co se nám na rytmických (tzv. perkusních) nástrojích líbí. Nepotřebujete znát noty, nemusíte se učit žádnou přesnou melodii. Pro začátek stačí se jen zaposlouchat třeba do tikotu hodin, či tlukotu srdce a naladit se na tento rytmus a poté ho zkusit zahrát na buben, či si ho zatleskat. Pro děti se tak stává bubínek nástrojem jednoduchým a jsou šťastné, že dokáží hrát na hudební nástroj a to nemluvě kolik pozitiv samotná hra na buben přináší. A pro nás dospělé platí v podstatě to samé (viz. sekce proč to děláme), hra na buben nás naplní štěstím.

Láká Vás jen tak si zabubnovat, nebo se chcete učit hře bubnováni na Djembe a rozvíjet své rytmické schopnosti, či toto chcete dopřát svým dětem? Podívejte se na naše projekty a vyberte si co je vašemu srdci nejbližší.