Kroužky

Kroužek Bubnovaní

Náš kroužek Rytmus v Nás nabízíme dětem mateřských školek a dětem základních škol na prvním stupni. Kroužek není veden pro jednotlivce, ale pro skupinu dětí. Nejlépe skupinu od sedmi do patnácti dětí – to je ideální počet pro skupinové hry a sestavení rytmů. A v rámci lekce také zůstává v této skupině prostor pro individuální věnování se dětem, které to zrovna potřebují.

Bubnování s dětmi je v pravidelných lekcích po celý školní rok jednou za týden nebo co čtrnáct dní ve vaší škole. Bubínky nemusí mít děti vlastní, na lekci vždy vozíme své nástroje. Každé dítě v našem kroužku má půjčený bubínek Djembe, ostatní nástroje si různě střídáme.

 

Kroužek pro děti v mateřských školkách

Děti se v našem kroužku Rytmus v Nás neučí noty, ani hudební teorii, tu se budou učit ve škole v hudební výchově. My dětem chceme umožnit setkání s rytmem a prožívání rytmu. Kroužek je koncipován jako výchovně zážitkový program. Chceme aby si děti lekci užili, přinesla jim hlavně radost ( Více o kroužku…)

Kroužek pro děti na základních školách (první stupeň)

Děti se v kroužku Rytmus v Nás učí základům hry na africké bubny Djembe a basové bubny. Kroužek není zaměřen pouze na hru na bubny, ale především na rozvoj rytmického cítění. Je to kroužek především výchovně zážitkový. Není tedy hlavním cílem aby se děti naučili bezchybně bubnovat a ovládali ( Více o kroužku…)