Jednorázové akce

Workshopy bubnovaní a jednorázové akce

Jednorázové akce Rytmus v Nás Vám, nebo Vašim dětem otevřou možnost seznámit se s africkými bubny, zkusit si na ně zahrát a objevit v sobě smysl pro rytmus a hlavně mít krásný zážitek s lidmi ve skupině.

Bubnování, jak už js me si na našich stránkách řekli, je přístupné pro každého bez rozdílu věku, není totiž bezpodmínečně nutné mít znalosti not či už umět hrát na bubny či jiný nástroj. Na buben zvládne zahrát každý, stačí mít jen odvahu. Společně to zvládneme, my Vás hrou povedeme, ukážeme Vám techniku hraní, zahrajeme si nějaké hry skrze které se seznámíme a ukážeme si jednoduchá rytmická cvičení, zahrajeme si nějaké rytmy a zkusíme společně složit nějaký ucelený rytmus (většinou africký) a dáme i prostor pro Vaši volnou hru na djembe tzv. ,,džem“.Pokud si budete za nějaký čas chtít akci zopakovat je to určitě možné, a určitě Vás naučíme zase něco nového.

S akcí Bumtarata jezdíme do:

 • Mateřských školek
 • Základních škol
 • Středních škol
 • Dětských domovů
 • Na dětské tábory

zde je možné akci udělat jak pro děti, tak pro učitele nebo rodiče…

 • Také však navštěvujeme různé firmy – na teambuildingi apod.
 • nebo rodinné oslavy, svatby či jiné skupinové akce

Délka a čas akce

Délka závisí na skupině ke které jedeme. Pro malé děti většinou bohatě stačí půl hodiny a dospělí se dokáží soustředit mnohem déle a také touží se víc naučit a víc si toho zahrát, takže akce může trvat i dvě a více hodin. Taktéž pro děti ve školkách jsou vhodnější buďto ranní hodiny a nebo po odpoledním spánku, kdy mají dostatek energie. Záleží tedy vždy na domluvě a konkrétní akci na kterou si bubnování žádáte.

Počet lidí ve skupině

Čím víc je lidí, tím větší sílu má společné bubnování, tím víc může mít rytmus doprovodů atd. Ale zase záleží jestli jsou to děti a jak jsou staré či dospělí. Nejmenší skupina je však ideální v počtu deseti dětí či dospělých.

 Náplň akce, co na naší akci zažijete 

 • Seznámení se s bubny – od kud pochází, s čeho se vyrábí atd
 • Seznámení se v kruhu (jména zúčastněných a něco o Nás)
 • Jednoduchá práce s rytmem – vytleskávání či hra na paličky (zjišťujeme jak jsou děti v dané skupině zběhlé v rytmickém vyjadřování abychom podle toho akci vedli a nebyla tak příliš těžká na danou skupinu dětí)

Hra na bubínky:

 • Volné hraní – každý si zkusí na buben zahrát jak chce (pro získání odvahy u dětí, aby neměli pocit, že se na buben musí hrát jenom tak jak řekneme my, můžou pak mít strach, že to budou dělat špatně a vůbec se do hry nepustí)
 • Poté si ukážeme správnou techniku hraní, tedy jak má vypadat držení těla a rukou
 • seznámení se základními tóny, které na bubny můžeme hrát a jiné zvuky
 • vyzkoušíme si různou hlasitost, rychlost – co nám bubínek umožňuje vyjádřit
 • zahrajeme si různé rytmické hry, vytleskávání, rytmizace slov atd.
 • naučíme se nějaký jednoduchý rytmus
 • a dáme i prostor fantazii, improvizaci a volné tvorbě
 • Zahrajeme si se skupinou, kdy hrají všichni stejný rytmus a zažijí tak jeho sílu, tempo a dynamiku, ale také si vyzkoušíme hru samostatně (kdo bude chtít), kdy hraje jeden hráč a ostatní mu naslouchají.

Obsah akce se samozřejmě přizpůsobuje skupině lidí ke které s bubny jedeme. Děti budou mít lehčí rytmy a víc her, zatímco dospělé toho můžeme víc naučit a nebo na svatbě či rodinné oslavě dát více prostoru pro volnou tvorbu, aby si zúčastnění užili víc hry než se naučili něco konkrétního. Na všem se spolu předem domluvíme.

 Co bubnování Bumtarata rozvíjí

 • Posílí vztahy ve skupině a otevře komunikaci mezi jednotlivými členy skupiny (kolegy, pracovníky, zaměstnancem a zaměstnavatelem atd.)
 • Naučí spolupráci s ostatními a trpělivosti vůči ostatním ve skupině
 • Posílí spolupráci ve skupině, ale též schopnost samostatně vystoupit před ostatními (ti jeho hru nijak nehodnotí, zde jsme si všichni rovni a výslednou hudbu tvoříme společně, každý jednotlivec je důležitou součástí celku)
 • Vzniká zde prostor pro vyjádření emocí skrze rytmus
 • Probouzí hravost, tvořivost, schopnost improvizace
 • Prohlubuje vztah k hudbě – fyzicky si zažijete rytmus hudby (hra na tělo)
 • Dává prostor pro vyjádření emocí a poznáváni emocí druhých okolo sebe
 • Pomůže při překonání osamělosti a izolace, děti jsou součástí celku a každý jedinec je v něm důležitý
 • Posiluje sebevědomí a schopnost samostatně vystupovat
 • Učí životnímu řádu a respektování pravidel a toho kdo skupinu vede
 • Zlepšuje jemnou motoriku a koordinaci rukou (oběma rukama najednou a nebo střídavě)
 • Probouzí hravost, tvořivost, rozvíjí schopnost improvizace a kreativity
 • Propojení pravé a levé hemisvéry mozku
 • Rozvíjí intelekt, postřeh, kombinační schopnost a abstraktní myšlení

(pokud chcete vědět podrobně co a proč bubnování rozvíjí přečtěte si článek – co rozvíjíme)